Kontakt

HSM Security Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47A lok. 138
01-210 Warszawa

tel.: +48 22 693 04 07
e-mail: serwis@hsm-security.com.pl
https://www.hsm-security.com.pl

NIP: 527-280-95-57
REGON: 367332752
KRS: 0000679030
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Konto bankowe:
PKO BP S.A.
PLN: 30 1020 1055 0000 9302 0390 3820
EUR: 19 1020 1055 0000 9802 0391 9099